Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Soạn thảo văn bản bằng giọng nói

Soạn thảo văn bản bằng giọng nói !
Muốn sử dụng công cụ tuyệt vời này soạn thảo những văn bản dài .
Trước tiên bạn phải có nick google . Và làm theo các bước sau đây :
1.Đăng nhập google
2. hình vẽ A có hướng dẫn cụ thể bằng chữ đỏ
Hình vẽ A

3. Sau khi tích vào biểu tượng tài liệu và nó hiện ra  Hình B4.Tích vào dấu cộng đỏ nó hiện ra hình C


5. Hình DKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét