Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Lượng thiên xích và phi tinh chuồn chuồn

Bàn về quỹ đạo của LƯỢNG THIÊN XÍCH , các thầy đã là  thầy phong thủy thì không thể , không biết , nếu không biết thì chỉ là tay mơ . Trăm sông thì cũng đổ về biển cả , đểu xuất phát từ kinh dịch đồ thư . Hà đồ chuyên về lý , Lạc thư chuyên về dụng . Hà đồ dùng cho Thiên , Lạc thư dùng về Địa . Nên Lạc thư liên quan mật thiết với mọi trường phái phong thủy địa lý .
Tâm điểm bài viết này như đã nói trên bàn về quĩ đạo LƯỢNG THIÊN XÍCH . Mà LƯỢNG THIÊN XÍCH là gì ? Nó là vòng an sao cố định theo số thứ tự tuần hoàn thuận , nghịch . bất biến theo đồ thức Lạc thư  !

Kết quả hình ảnh cho lường thiên xích
Lạc thư diễn số

Có hai quĩ đạo chính . Một  LƯỢNG THIÊN XÍCH thuận . Hai LƯỢNG THIÊN XÍCH nghịch .
 LƯỢNG THIÊN XÍCH thuận
LƯỢNG THIÊN XÍCH nghịch .
Sẵn đây hé lộ bí ẩn một vài cuộc đất phong thủy ứng dụng vòng LƯỢNG THIÊN XÍCH này . Nếu nhà nào có phúc đức gặp những cục này thì công thành danh toại ! Các thầy phong thủy cao tay cũng chẳng lạ gì những cuộc đất này . Tôi không nêu ra rõ ràng vì sợ lộ thiên cơ rất là xui , các thầy chắc cũng biết .  thầy nào biết thì vui lòng bỏ qua coi như là có duyên góp vui hoặc giúp cho thầy thêm một chút tài liệu để tham khảo mật ý của hóa công ! Đã biết thì mong thầy hãy làm thinh !
Tôi vì tiết lộ gặp rủi hơn ba năm !

Từ đây thì biết người xưa sáng tạo ra cái gì đều hệ thống chặt chẽ lô gich đúc kết qua hàng ngàn năm . Bởi vậy không hiểu cái đồ thức Lạc thư của ông sứ gán ghép lộn xộn HÀ - LẠC khi dùng phi tinh thì phi kiểu gì ? Kiểu chuồn chuồn có cánh thì bay à ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét