Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

HUYỆT KẾT LÀNH HAY KẾT DỮ

HUYỆT KẾT LÀNH HAY KẾT DỮ  !
Trích từ địa lý Tả ao

Huyệt cát hay huyệt hung
(59) Thắt cuống cà phì ra mới kết
(60) Xem cho biết huyệt cát huyệt hung
(61) Huyệt cát nước tụ vào lòng
(62) Đôi bên long hổ uốn vòng chiều lai
(63) Huyệt hung minh đường bất khai
(64) Sơn tà thủy xạ hướng ngoài tà thiên
(65) Táng xuống kinh sàng bất yên
(66) Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau
(67) Muốn cho con cháu sống lâu
(68) Tìm nơi Huyền Vũ đằng sau cao dày
(69) Long Hổ bằng như chân tay
(70) Chẳng có tả hữu bằng ngay chẳng lành
Phần này cụ Tả Ao ấn định huyệt tốt, huyệt xấu vào hai loại: Huyệt cát và huyệt hung. Trước khi nói đến hai loại huyệt này cụ lại cẩn thận chắc chắn, nhắc lại lần thứ ba một ý nữa:
(59) Thắt cuống cà phì ra mới kết
Để con cháu xem lại có phải là đất kết không đã, rồi mới đi vào phần chi tiết tìm hiểu một huyệt cát hay huyệt hung. Cụ phải nhắc lại như vậy vì lý do: Nếu không phải đất có huyệt kết, thì phân tích huyệt cát huyệt hung làm gì cho mất thời gian.
Bây giờ cụ mới giảng chỗ có huyệt kết đó: Cát hay hung.
Xem cho biết huyệt cát huyệt hung
(61) Huyệt cát nước tụ vào lòng
(62) Đôi bên long hổ uốn vòng chiều lai
(63) Huyệt hung minh đường bất khai
(64) Sơn tà thủy xạ hướng ngoài tà thiên
Một đất kết có rồi ta phải xem nó là đất kết cát hay hung.
Huyệt hung thì Minh đường không tụ nước và sơn thủy xấu. Sơn thủy xấu là:
(64) Sơn tà, thủy xạ, hương ngoài tà thiên
Sơn là sơn không chính. Sơn là các sa như bút (giải nhọn) bảng (hình chữ nhật) ấn (hình vuông) ngựa, voi, trâu, lân, hổ (hình thú) v.v...
Những chứng ứng này không chầu vào huyệt, chiều cao không cân đối (gần thì ngang huyệt, càng xa càng cao hơn) đều là sơn là (không chính) không quân bình, phương chính. Sơn xấu làm cho huyệt kết thành kết hung.
Thủy xạ: Thủy xạ là các ngọn nước đáng nhẽ phải bao nhiêu (chạy khuất khúc) chầu về huyệt thì đâm thẳng vào huyệt hay giữa Minh đường như phóng mũi nhọn của nó vào huyệt hay vào giữa minh đường. Nước như thế là thủy xạ, thủy như thế là thủy xấu làm cho huyệt kết thành kết hung. Hướng ngoài tả thiên: là sơn hay thủy đáng nhẽ chầu vào huyệt thì lại quay lưng lại huyệt và chầu ra ngoài (hướng ngoài). Các sa méo mó lệch lạc siêu vẹo lở đứt. Sơn thủy hướng ngoài tả thiên cũng làm cho huyệt kết trở lên huyệt hung.
Không những sa (sơn) và thủy (ngọn nước) “hướng ngoài tả thiên” là xấu, mà chính ngay Minh đường hướng ngoài tả thiên là loại minh đường nghiêng lệch đổ nước ra ngoài chứ không thu nước vào trước huyệt. Minh Đường mà nghiêng lệch thì con cháu sẽ có tâm địa tà dâm, bất chính.
Ta lại tóm tắt huyệt cát huyệt hung qua Minh đường, Long hổ, Huyền vũ một lần nữa vì nó quan trọng:
Minh đường ảnh hưởng đến sự giàu nghèo và sự thông minh hay ngu đần của con cháu, còn Long Hổ thì tay Long ảnh hưởng đến con trai hay ngành trưởng và tay Hổ ảnh hưởng đến con gái hay ngành thứ.
Một huyệt tốt (huyệt cát) trước tiên và cần thiết nhất là:
Minh Đường phải có nước tụ và hai bên Long Hổ phải ôm chầu về huyệt.
Huyệt hung thì Minh Đường không có nước (Minh Đường bất khai) con cháu sẽ nghèo. Minh Đường phải quanh năm có nước, con cháu mới giàu được.
Nói qua Minh Đường rồi nay nói đến Long Hổ: Long Hổ phải ôm chầu vào huyệt mới tốt. Tay Long và tay Hổ không tay nào được ngoảnh ra ngoài.
Để mã vào chỗ đất có huyệt hung thì có thể có báo hiệu ngay bằng cách trong nhà thấy đau yếu tang thương.
(65) Táng xuống kinh sảng bất yên
(66) Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau
Táng phải huyệt hung thì khi đất chưa kết đã xảy ra tang thương bệnh tật cho con cháu, trong nhà trong họ, nhiều người cho là đất kết phải sát trước mới phát sau. Sự thực thì tại gặp huyệt hung và tiêu sa nạp thủy không giỏi mà ra.
Nói về huyệt cát huyệt hung ta cần phải chú trọng đến Huyền vũ nữa. Huyền vũ là chỗ long mạch dẫn vào huyệt kết. Nó là nơi rót khí mạch vào huyệt. Nơi Huyền Vũ mà cao dày thì con cháu mới được thọ, mới sống lâu. Huyền Vũ mỏng và thấp con cháu kém thọ thì dù có học giỏi cũng không ra gì.
(67) Muốn cho con cháu sống lâu
(68) Tìm nơi Huyền Vũ đằng sau cao dày
(69) Long Hổ bằng như chân tay
(70) Chẳng có tả hữu bằng ngay chẳng lành.
Tay Long tay Hổ của huyệt cũng như tay phải tay trái của người. Nó không được đứt đoạn, khuyết hãm mà còn cần phải bằng ngay cao ngang huyệt tràng để che gió cho huyệt thì mới không có hại (gọi là tàng phong).
Một đất kết ở giữa thì đằng sau có Huyền Vũ. Hai bên có Long Hổ, đằng trước có
Án mới đủ quân bình phương chính mà ở đây cụ Tả Ao không đề cập Án, vậy phải nói thêm cho đủ.
Án ở trước huyệt như cái bàn giấy trước mặt người ngồi. Án họ huyệt ở đằng trước cũng như chấm ở đằng sau. Long Hổ ở hai bên. Như vậy, Án cũng phải có “tinh” với huyệt. Muốn thế án phải ôm chầu vào huyệt. Rất kỵ Án có mũi nhọn đâm hoặc phản lưng vào huyệt.
Cụ Tả Ao không nói Án xong có nói đên Sa (Sơn) Án cũng là một loại sa nhưng can hệ hơn các Sa khác. Án là thứ sa chính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét