Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Hướng dẫn lấy quẻ dịch !


Chào các bạn !
Muốn lấy quẻ dịch cho chuẩn làm theo thứ tự như sau :
 (Chỉ dùng cho những bạn không biết gì về dịch nhưng có nhu cầu bói dịch , cùng các bạn dù có kiến thức về dịch nhưng khi nhờ bốc sư xem cho mình cũng nên dùng cách này , chỉ vì mong có được quẻ chuẩn để bốc sư xem cho chuẩn , tránh trường hợp bốc sư dù cao tay ấn nhưng không có quẻ chuẩn để xem thì việc xác định thành bại của việc muốn hỏi chẳng còn giá trị ý nghĩa gì nữa  ) .


 • Kiếm đủ  3 đồng tiền giống nhau , cùng kích cỡ như nhau , tiền bằng đồng thời cổ càng tốt ! ( Các bạn có thể lấy một tấm giấy bìa cứng , cắt thành 3 mảnh bằng nhau sau đó làm dấu một mặt là âm , một mặt là dương sử dụng thế 3 đồng tiền cũng được ) . Với một cây viết và  giấy . Rửa tay , rửa mặt sạch sẽ , thắp hương cầu thần , khẩn  thật thành tâm , giữ cho lòng yên tĩnh trước khi xin quẻ .
 • Khấn xin điều muốn biết sau đó gieo 3 đồng tiền xuống đất hay xuống một cái dĩa cho nó rơi xuống một cách khách quan , tiền thì có một mặt số hay một mặt hình , gieo thứ tự lần lượt sáu lần , mỗi lần ghi rõ vào giấy ( BAO NHIÊU HÌNH , BAO NHIÊU SỐ ) ( THỐNG KÊ THÌ CÓ BỐN TRƯỜNG HỢP , thứ nhất ba đồng là hình , thứ hai ba đồng là số , thứ ba là hai số một hình , thứ tư hai hình một số ) . Gieo 6 lần theo thứ tự như  dưới đây :
 1. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ nhất bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HHS ) , hình ,hình , số
 2. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ hai  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HSS ) , hình , số , số
 3. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ ba  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HHH ) , hình , hình , hình
 4. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ tư  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : SSS ) , số , số , số
 5. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ năm  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HSS ) , hình , số , số
 6. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ sáu   bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : SHH) ,  số , hình , hình .
 • Ghi ngày giờ  năm tháng làm việc này !
 • Ghi rõ tâm niệm thật lòng muốn biết , dù thầy xem dở hay giỏi cũng đừng có thái độ thử thầy thần lình quở trách rất xui , thứ nữa chuyện tự mình biết là bất chính thì đừng hỏi thần làm gì cho mệt , lạm dụng quyền năng của trời đất làm mấy chuyện đánh banh cá độ thì nghiệp cũng không nhỏ !
 • Cuối cùng chúc các bạn lấy được một quẻ chuẩn để thầy xem giúp ích một cách  thiết thực cho mình !
Các cách lấy quẻ khác !
Bói dịch bằng lá cây
Bói dịch là một môn hỏi thần . Bởi vậy khi muốn xem bói phải hết sức thành kính .Không được xem chơi . Chuyện quan trọng ch
ính mình  không thật sự biết mới xem . Có tâm thành , thần sẽ linh ứng . Nếu không như thế thì có tội với Thần linh rất xui xẻo cho cho người xem . Và cả người giải quẻ nửa . Các bạn lưu ý !!!
 VẬY :
A)Nếu bạn nào muốn xem bói ,hãy làm theo các bước sau đây :
 Tắm rửa sạch sẽ , giữ tâm hồn thanh thản , tìm nơi vắng vẻ không gian yên tĩnh , thành tâm thắp hương cầu Trời khẩn Phật (nếu các bạn nào theo công giáo ,hay các đạo giáo khác thì tùy theo đức tin của mình mà cầu nguyện điều mình muốn biết hay mong muốn )
B)LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU ĐÂY :
Tìm nơi vắng vẻ thanh tịnh ; Bứt 3 cái lá cây tương đối bằng nhau ; Qui định mặt lá hướng lên trời là ngữa (là dương ) , mặt ở dưới là sấp (là âm ) ; Sau đó :

 1. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ nhất ; Sau đó tung lên trời lần thứ nhất khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ  BIẾT
 2. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ hai ; Sau đó tung lên trời lần thứ hai khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ  BIẾT
 3. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ ba ; Sau đó tung lên trời lần thứ ba khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ  BIẾT
 4. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ tư ; Sau đó tung lên trời lần thứ tư khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT
 5. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ năm ; Sau đó tung lên trời lần thứ năm khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT
 6. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ sáu ; Sau đó tung lên trời lần thứ sáu khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT
Tổng cổng tất cả sáu lần ...ghi rõ ràng thứ tự từng lần một ... bao nhiêu lá sấp , bao nhiêu lá ngữa .
C)Đặt 1 câu hỏi về điều muốn biết ... Cho bốc sư giải .
D) Ghi rõ ngày giờ lúc làm việc này 
Bói dịch bằng bài .
Bói dịch là một môn hỏi thần . Bởi vậy khi muốn xem bói phải hết sức thành kính .Không được xem chơi ,chuyện quan trọng ,không biết mới xem . Có tâm thành thần sẽ ứng .
Nếu không như thế thì có tội với Thần linh rất xui xẻo cho cho người xem . Và cả người giải quẻ nửa . Các bạn lưu ý , vậy  :
Nếu bạn nào muốn xem bói ,hãy làm theo các bước sau đây :
 •  Tắm rửa sạch sẽ , giữ tâm hồn thanh thản , tìm nơi vắng vẻ không gian yên tĩnh , thành tâm thắp hương cầu Trời khẩn Phật (nếu các bạn nào theo công giáo ,hay các đạo giáo khác thì tùy theo đức tin của mình mà cầu nguyện điều mình muốn biết hay mong muốn
 •  Lấy 1 bộ bài mới và làm theo thứ tự sau :
 1.  Sóc lên cho đều lần thứ nhất ,sau đó rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 2.  Sóc đều lần thứ hai ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT 
 3.  Sóc đều lần thứ ba ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 4.  Sóc đều lần thứ tư ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 5.  Sóc đều lần thứ năm ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 6.  Sóc đều lần thứ sáu ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
Tổng cổng tất cả sáu lần ...ghi rõ ràng thứ tự từng lần một ... bao nhiêu lá bài đen ,lá bài đỏ ... chỉ cần đen đỏ ... không cần ghi lá bài gì . ( Các bạn cũng có thể dùng bộ cờ tướng xào cho đều , sau đó lần lượt lấy ra thứ tự 3 quân cờ mỗi lần , ghi rõ mỗi lần là bao nhiêu quân xanh , bao nhiêu quân đỏ , lần lượt sáu lần tương tự như trên )
 • Ghi rõ tâm niệm muốn biết  về điều muốn biết ... Cho bốc sư giải .
 •  Ghi rõ ngày giờ lúc làm việc này
 • Chúc các bạn may mắn !

Xem quẻ công cụ internet xem hướng dẫn tại đây !
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét