Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

3) NƠI GẶP NHAU CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI PHONG THUỶ ( Tích phúc)

NƠI GẶP NHAU CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI PHONG THUỶ ( Tích phúc)Hì chào mọi người !
Nhớ lúc xưa đọc ở đâu đó có một Thiền sư tu học cả đời làm hai câu thơ . Hì mà hai câu này mình nhớ cũng không đúng nguyên văn , nhưng ý tứ hay nay lấy làm mở bài dẫn nhập vào topic này .
Kinh sách trên đời tám vạn thư .
Đọc xong còn lại một chữ NHƯ !

Mình mở topic này cũng vậy , topic này tập trung các bài viết có điểm chung của ba trường phái phong thủy thông dụng ( Tam hợp , Huyền không , Bát trạch )Chữ NHƯ  của hai câu thơ trên đổi thành chữ PHÚC mà bất cứ danh sư phong thủy nào cũng không dám bỏ !

  • Danh sư Tả- Ao phái Tam hợp viết về chữ Phúc .
. Đấng làm quân tử đạo ta
. Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy.
. Có làm báu cả xưa nay.
. Văn chương, y dược, đạo này là ba
. Lấy làm ba Bảo truyền nhà.
. Song le địa lý thật là thần tiên
. Học thầy khẩu thụ tâm truyền.
. Nhiệm màu mọi vẻ, kính tin mười phần.
. Đạo cao, đức trọng, chưng thân.
. Hổ long liên phục, quý thần liên kinh.
. Đức, nhân vốn ở cả mình.
. Trước là tích đức, sau là tầm long.
Phân tích bốn câu cuối bài thơ này :
(9) Đạo cao đức trọng chung thân
(10) Hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh.
Tuy nhiên phần kết luận ở lời mở này, cụ cũng cho biết là dù có giỏi địa lý cũng
chưa chắc hưởng được đất quý, nếu không có đạo cao đức trọng. Hình như có quỷ
thần trông coi các ngôi đất lớn.
Có đạo cao đức trọng, sẽ có phúc mà người có phúc thì mới xứng đáng được
đất lớn, mà không có hại. Hai câu trên cụ Tả Ao lấy ý nghĩa của câu chữ Hán dưới
đây:
Đạo cao: long, hổ phục (đạo cao rồng, hổ cũng phải phục).
Đức trọng: quỷ thần kinh (đức trọng quỷ thần cũng phải sợ) để nhắc ta cần tu
nhân, tích đức, trước khi lo việc tìm đất kết.
(11). Đức nhân vốn cả ở mình
(12). Trước là tích đức sau là tầm long
Đất kết là của báu của thế gian trời dành cho người có đức. Đức không phải tự
nhiên rơi xuống cho mà chính con người phải tạo ra mới có. Có đức rồi sau mới nên
tìm đất kết.  • Danh sư phái Huyền không viết về chữ phúc .


[img][/img]


  • Danh sư phái Bát Trạch .
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét