Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Những dòng văn học tuyệt vời về khoa địa lý !
Những dòng văn học tuyệt vời của ông Cao Trung khi phân tích  về khoa địa lý thông qua những câu thơ ngắn gọn của cụ Tả - Ao !
Tám câu mở đầu của bài thơ 120 câu của cụ Tả -Ao qua sự phân tích của ông Cao Trung :
Xem đầy đủ thì vào đây tải về !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét