Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Chu dịch huyền giải ( nhìn cuộc sống bằng thiên nhãn )


Chu dịch huyền giải ( nhìn cuộc sống bằng thiên nhãn ) . ( tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần )
Nếu bạn chưa đủ trải đời hoặc chưa đủ công tâm chấp nhận thế giới này là vậy , hiển nhiên là vậy . Nó với ta tuy hai mà  một ,  không sai , không khác . Thì bạn đừng nên đọc quyển sách này... ( tẩu hỏa nhập ma đấy ...hì hì )

Muốn đọc đầy đủ thì mời các bạn nhấp vào đây tải sách về !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét