Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Mạc đạo Thần Tiên vô học xứ


Mạc đạo Thần Tiên vô học xứ,
Cổ kim đa thiểu thượng thăng nhân
Đừng nói Thần Tiên không chỗ học,
Xưa nay đã có kẻ lên trời.
Sửa soạn lại bộ sách này để lại cho những đệ tử đã từng thọ giáo qua thầy LinhAnh . Lỡ mai này thầy có cưỡi gà trống phi thăng còn có chân kinh để các đệ tu luyện tiếp ! Hì hì .
Nội dung bộ sách này rộng lớn có cả ngàn vạn khẩu quyết tâm pháp bí truyền , chỉ cần nắm vững được một vài món là có thể xưng phong thủy thế gia hay chân sư cao đồ gì gì đó ... Chỉ cần vài món trong sách này đủ để quét rác đuổi ruồi thuyết tạp vốn đã ký sinh thành con đàn cháu đống ở Việt Nam này rồi !
File sách rất nặng đã được chuyển sang mp3 và cả sách chữ để vừa nghe vừa đọc . Dĩ nhiên còn nhiều thiếu sót chỉ cần có chút  chân tâm thì quí vị sẽ nhìn ra chân mĩ .
Line douloat đây !