Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

TÔN GIÁO - NGHỆ THUẬT SỐNG

  Sách tôn giáo - Tiết học
  • Chu dịch huyền giải !
CHU DỊCH HUYỀN GIẢI ( băng 1 )
băng 1
CHU DỊCH HUYỀN GIẢI ( băng số 2)
băng 2
CHU DỊCH HUYỀN GIẢI ( băng số 3 )
băng 3
CHU DỊCH HUYỀN GIẢI ( 4 )
băng 4
Muốn học giỏi phong thuỷ , phải giỏi dịch .
Đây là viên ngọc quý báu . Hấp dẫn nghe hoài không chán .
Càng nghe càng mới .
Mình tặng nó cho các bạn 4 cuốn băng này !
Được giảng dạy tai các trường đại học văn khoa chế độ cũ .
Còn sách của nó bạn seach cái đề lên google đầy !
Mà nên nghe trước rồi đi kiếm sách .
Các Bạn khó khăn  có thể liện lạc cho Linh  nhé
  • Đạo của người quân tử !

                ( dịch học tinh hoa )

Muốn học giỏi huyền học , phải giỏi dịch .
Đây là viên ngọc quý báu . Hấp dẫn nghe hoài không chán .
Càng nghe càng mới .
Mình tặng nó cho các bạn những cuốn băng này !
Được giảng dạy tai các trường đại học văn khoa chế độ cũ .
Còn sách của nó bạn seach cái đề lên google đầy !
Mà nên nghe trước rồi đi kiếm sách .
Có gì thắc mắc liên lạc với mình qua yahoo .
Bỏ tiền bạc và công sức Dowloat và uploat rất kỳ công đó,
 các bạn , đừng phụ lòng mong mỏi của mình nhá !
http://www.mediafire.com/?rbo9090rrgofzy8
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 1
http://www.mediafire.com/?cqf6q5pxmj234ny
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 2
http://www.mediafire.com/?45pv50rdm2gm5l1
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 3
http://www.mediafire.com/?ol4wpfazb9vur30
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 4

http://www.mediafire.com/?8573wgb8a11utb2
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 5
http://www.mediafire.com/?38uptx94fxiqe52
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 6
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 7 .

http://www.mediafire.com/?vqo6ir0cxox6nqx

http://www.mediafire.com/?k4xi5h3vlfs0scu
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 8
http://www.mediafire.com/?1adqc25t54284vo
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 9
http://www.mediafire.com/?4zwbcork9xzgfdb
Dịch học tinh hoa ( thu giang Nguyễn Duy Cần ) Băng số 10
Đã xong trọn bộ 10 băng !