Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Có động đất xảy ra ở Hà Nội hay không ?

Vô tình tôi đọc được bài báo này :
https://viettoday.vn/thoi-su/nhieu-nha-cao-tang-rung-lac-dan-ha-noi-hoang-mang-34837.html
 Lấy điềm xem báo gieo quẻ luôn !
Hỏi : Tương lai có động đất xảy ra ở Hà Nội hay không ? Được quẻ minh di biến gia nhân
Giải : Xà động ở cung khôn là dấu hiệu có động đất . Ứng năm hợi 2019 xà động và cũng có thể ứng năm dần 2022 hợp hợi
Ngày khác lại gieo được quẻ thăng biến súc cũng hỏi chuyện này .
Lại cũng hợi xà động tại cung khôn và cũng là tốn mộc khắc khôn thổ nên sẽ có động đất . Bà con cô bác nên đề phòng
Cấp độ động đất không biết để hỏi ông Hoa đã ...Hì hì
Xảy ra ở đâu thì chỉ biết ở Hà Nội hoặc ngoại ô thôi vì quẻ này gieo ở Miền Nam ở quá xa không định được vị trí vì gieo quẻ , lấy người gieo làm trung tâm định hướng , các bạn nào ở ngoài đó gieo , có thể đoán được chính xác vị trí .
Có điều 2 quẻ đều quỉ vượng chắc chắn có nguy hiểm . Xin mời cao thủ đoán thêm làm phúc cho mọi người .