Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Trả lời câu hỏi Bill Nguyễn


  • Câu hỏi Bill Nguyễn


  • Tuy là một câu hỏi ngắn nhưng kiến thức liên quan toàn bộ đến 2 trường phái lớn đó là bốc dịch lục hào và kỳ môn độn giáp !

Khí ất dậu ở chính canh long tức lập canh sơn giáp hướng , 120 phân kim ở đây tôi lập bính thân bính dần phân kim ( Xem hình vẽ )

  • Được quẻ lôi trạch qui muội thuộc kim ! Động hào 3 sao bích du thủy trì thế ( Là lấy sơn với hướng độn cùng thiên thời )


  • Hình kế tiếp này 4 câu đầu cũng chẳng qua là những lời bàn làm rõ 2 quẻ trên đều là kiến thức lục hào độn toán !

  • Bây giờ tôi lại nói đến kiến thức kỳ môn độn giáp trong bài này ! ( Hình dưới )

  • Tạm thời tới đây rỗi viết tiếp ! Lời người xưa viết chẳng sai tại hậu học chưa tới rồi bình loạn theo thiển ý của mình mà sách vở thất truyền nhiều lắm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét