Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Hàn sĩ

Ngày xưa có hàn sĩ tên là Cao Phong có chút tài an bang định quốc , vì muốn được vua mời nên ra sống gần kinh thành trổ 1 chút tài được vua mời , nhưng vì muốn làm cao giá không ra , vì vua càng mời thì càng cao giá , vua mời đến lần thứ 3 mới bỏ trốn đến quảng đông . Trên một tảng đá đề một bài thơ !
Quan trường ra cuối vào hô !
Chi bằng du sơn ngoạn thủy thỏa chí trai !
Từ đó mất tích vua cho tìm sau dó mới biết bị thổ phỉ loạn giết !
Một trăm năm sau có 1 chàng thư sinh đi qua đề trên tảng đá đó rằng :
Đá kia thơ không lưu lại !
Non xanh nước biếc , biết tìm đâu ra !
Thế mới biết có thực mới vực được đạo , dối lòng mình , dối lòng người có ngày đói nhăn răng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét