Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Hướng dẫn lấy line lá số tử bình !


  • Vào các trang web này lấy hình ảnh hoặc line lá số mà dán vào bài viết 
  • Trang web này không được thì vào trang khác . 
  • Sau khi lấy được lá số ,  dán line cho cẩn thận . Dán xong bấm kiểm tra line xem thử lá số có hiện ra không .
  1. http://www.phongthuymenhly.com/LasoTuTru.aspx
  2. http://tracuu.tuvisomenh.com/tu-tru/la-so-tu-tru
  3. http://dichvu.lyso.vn/lasotutru.php