Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Hướng dẫn lấy quẻ dịch !


Chào các bạn !
Muốn lấy quẻ dịch cho chuẩn làm theo thứ tự như sau :
 (Chỉ dùng cho những bạn không biết gì về dịch nhưng có nhu cầu bói dịch , cùng các bạn dù có kiến thức về dịch nhưng khi nhờ bốc sư xem cho mình cũng nên dùng cách này , chỉ vì mong có được quẻ chuẩn để bốc sư xem cho chuẩn , tránh trường hợp bốc sư dù cao tay ấn nhưng không có quẻ chuẩn để xem thì việc xác định thành bại của việc muốn hỏi chẳng còn giá trị ý nghĩa gì nữa  ) .


 • Kiếm đủ  3 đồng tiền giống nhau , cùng kích cỡ như nhau , tiền bằng đồng thời cổ càng tốt ! ( Các bạn có thể lấy một tấm giấy bìa cứng , cắt thành 3 mảnh bằng nhau sau đó làm dấu một mặt là âm , một mặt là dương sử dụng thế 3 đồng tiền cũng được ) . Với một cây viết và  giấy . Rửa tay , rửa mặt sạch sẽ , thắp hương cầu thần , khẩn  thật thành tâm , giữ cho lòng yên tĩnh trước khi xin quẻ .
 • Khấn xin điều muốn biết sau đó gieo 3 đồng tiền xuống đất hay xuống một cái dĩa cho nó rơi xuống một cách khách quan , tiền thì có một mặt số hay một mặt hình , gieo thứ tự lần lượt sáu lần , mỗi lần ghi rõ vào giấy ( BAO NHIÊU HÌNH , BAO NHIÊU SỐ ) ( THỐNG KÊ THÌ CÓ BỐN TRƯỜNG HỢP , thứ nhất ba đồng là hình , thứ hai ba đồng là số , thứ ba là hai số một hình , thứ tư hai hình một số ) . Gieo 6 lần theo thứ tự như  dưới đây :
 1. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ nhất bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HHS ) , hình ,hình , số
 2. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ hai  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HSS ) , hình , số , số
 3. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ ba  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HHH ) , hình , hình , hình
 4. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ tư  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : SSS ) , số , số , số
 5. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ năm  bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : HSS ) , hình , số , số
 6. Cầu khấn thần linh . Tung tiền lần thứ sáu   bao nhiêu hình bao nhiêu số ghi ra . ( vd : SHH) ,  số , hình , hình .
 • Ghi ngày giờ  năm tháng làm việc này !
 • Ghi rõ tâm niệm thật lòng muốn biết , dù thầy xem dở hay giỏi cũng đừng có thái độ thử thầy thần lình quở trách rất xui , thứ nữa chuyện tự mình biết là bất chính thì đừng hỏi thần làm gì cho mệt , lạm dụng quyền năng của trời đất làm mấy chuyện đánh banh cá độ thì nghiệp cũng không nhỏ !
 • Cuối cùng chúc các bạn lấy được một quẻ chuẩn để thầy xem giúp ích một cách  thiết thực cho mình !
Các cách lấy quẻ khác !
Bói dịch bằng lá cây
Bói dịch là một môn hỏi thần . Bởi vậy khi muốn xem bói phải hết sức thành kính .Không được xem chơi . Chuyện quan trọng ch
ính mình  không thật sự biết mới xem . Có tâm thành , thần sẽ linh ứng . Nếu không như thế thì có tội với Thần linh rất xui xẻo cho cho người xem . Và cả người giải quẻ nửa . Các bạn lưu ý !!!
 VẬY :
A)Nếu bạn nào muốn xem bói ,hãy làm theo các bước sau đây :
 Tắm rửa sạch sẽ , giữ tâm hồn thanh thản , tìm nơi vắng vẻ không gian yên tĩnh , thành tâm thắp hương cầu Trời khẩn Phật (nếu các bạn nào theo công giáo ,hay các đạo giáo khác thì tùy theo đức tin của mình mà cầu nguyện điều mình muốn biết hay mong muốn )
B)LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU ĐÂY :
Tìm nơi vắng vẻ thanh tịnh ; Bứt 3 cái lá cây tương đối bằng nhau ; Qui định mặt lá hướng lên trời là ngữa (là dương ) , mặt ở dưới là sấp (là âm ) ; Sau đó :

 1. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ nhất ; Sau đó tung lên trời lần thứ nhất khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ  BIẾT
 2. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ hai ; Sau đó tung lên trời lần thứ hai khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ  BIẾT
 3. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ ba ; Sau đó tung lên trời lần thứ ba khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ  BIẾT
 4. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ tư ; Sau đó tung lên trời lần thứ tư khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT
 5. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ năm ; Sau đó tung lên trời lần thứ năm khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT
 6. Cầu nguyện điều mình muốn biết lần thứ sáu ; Sau đó tung lên trời lần thứ sáu khi rớt xuống đất , xem thấy bao nhiêu sấp , bao nhiêu ngữa ...GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT
Tổng cổng tất cả sáu lần ...ghi rõ ràng thứ tự từng lần một ... bao nhiêu lá sấp , bao nhiêu lá ngữa .
C)Đặt 1 câu hỏi về điều muốn biết ... Cho bốc sư giải .
D) Ghi rõ ngày giờ lúc làm việc này 
Bói dịch bằng bài .
Bói dịch là một môn hỏi thần . Bởi vậy khi muốn xem bói phải hết sức thành kính .Không được xem chơi ,chuyện quan trọng ,không biết mới xem . Có tâm thành thần sẽ ứng .
Nếu không như thế thì có tội với Thần linh rất xui xẻo cho cho người xem . Và cả người giải quẻ nửa . Các bạn lưu ý , vậy  :
Nếu bạn nào muốn xem bói ,hãy làm theo các bước sau đây :
 •  Tắm rửa sạch sẽ , giữ tâm hồn thanh thản , tìm nơi vắng vẻ không gian yên tĩnh , thành tâm thắp hương cầu Trời khẩn Phật (nếu các bạn nào theo công giáo ,hay các đạo giáo khác thì tùy theo đức tin của mình mà cầu nguyện điều mình muốn biết hay mong muốn
 •  Lấy 1 bộ bài mới và làm theo thứ tự sau :
 1.  Sóc lên cho đều lần thứ nhất ,sau đó rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 2.  Sóc đều lần thứ hai ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT 
 3.  Sóc đều lần thứ ba ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 4.  Sóc đều lần thứ tư ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 5.  Sóc đều lần thứ năm ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
 6.  Sóc đều lần thứ sáu ,sau đó cũng rút 3 cây lật ra xem thử là bao nhiêu đen bao nhiêu đỏ ... GHI RA CHO BỐC SƯ BIẾT .
Tổng cổng tất cả sáu lần ...ghi rõ ràng thứ tự từng lần một ... bao nhiêu lá bài đen ,lá bài đỏ ... chỉ cần đen đỏ ... không cần ghi lá bài gì . ( Các bạn cũng có thể dùng bộ cờ tướng xào cho đều , sau đó lần lượt lấy ra thứ tự 3 quân cờ mỗi lần , ghi rõ mỗi lần là bao nhiêu quân xanh , bao nhiêu quân đỏ , lần lượt sáu lần tương tự như trên )
 • Ghi rõ tâm niệm muốn biết  về điều muốn biết ... Cho bốc sư giải .
 •  Ghi rõ ngày giờ lúc làm việc này
 • Chúc các bạn may mắn !

Xem quẻ công cụ internet xem hướng dẫn tại đây !
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

PHƯỚC DUYÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐẤT KẾT

PHƯỚC DUYÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐẤT KẾT 
( Trích từ địa lý Tả-ao )

(85) Ngôi đế vương mặt trời chẳng giám
(86) Huyệt công khanh không kiếm ai cho
(87) Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ
(88) Thấy thì làm chớ để lưu tâm
(89) Trên sơn cước xa xăm cũng táng
(90) Dưới bình dương nửa tháng cũng đi
(91) Minh sinh ám tử vô di
(92) Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn
(93) Quả nhiên huyệt chính long chân
(94) Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly
(95) Táng thôi phúc lý tuy chi
(96) Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền Những kiểu đất quá lớn sinh được Thánh Vương đã đành không dám nghĩ đến, mà ngay những kiểu đất Đế vương những người ít đức cũng nên làm ngơ để đó cho Trời sắp đặt.
(85) Ngôi đế vương mặt trời chẳng dám Tuy nhiên ngôi Công hầu, Khanh, Tướng không phải là không có; những vị phúc đức có thể hy vọng lắm. Ngay những người phúc đức vừa phải nếu được ngôi đất Công hầu, Khanh, Tướng mà biết tu thân tạo đức thì chỉ gặp gian truân trắc trở một thời gian đầu rồi sau cũng được hưởng đất đó.
(86) Huyệt công khanh không kiếm ai cho Ở những tay Long Hổ, Án. Sa những ngôi đất Đế Vương có rất nhiều đất kết Công hầu, Khanh, Tướng. Nó là kiểu bàng của kiểu chính.

(87) Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ
(88) Thấy thì làm chớ để lưu tâm
(89) Trên sơn cước xa xăm cũng táng
(90) Dưới bình dương, nửa tháng cũng đi Hoa là phần tinh túy của cây do nhựa cây tạo ra thì đất có tú khí ở bên trong cũng có thể tụ kết ở đâu để hiện ra huyệt kết: Oa, Kiềm, Nhũ, Đột, những huyệt kết này là tinh hoa của đất hay là hoa địa của đất. Đất khai hoa là kiểu đất kết, nếu thấy thì nên làm tùy duyên, tùy đức, cho những ai có duyên có đức.
(87) Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ
(88) Thấy thì làm chớ để lưu tâm Đã làm thì có ngại gì xa xăm mệt nhọc, ngại gì sơn cước hay bình dương:
(89) Trên sơn cước xa xăm cũng táng
(90) Dưới bình dương nửa tháng cũng đi Kiếm được đất tốt rồi muốn để mả phải điểm huyệt. Điểm huyệt là kiếm chỗ nào tụ khí ở huyệt tràng mà chôn xương người chết xuống đó. Khi điểm huyệt phải phân kim làm sao thu được cái sáng, cái sinh của Sa lẫn Thủy và tiêu được khí xấu khí ác của sa, thủy đi. Làm như vậy gọi là: thu minh sinh, phóng ám tử. Những sách địa lý viết tiếp của chúng tôi sẽ nói đến phân kim
(91) Minh sinh ám tử vô di Việc phân kim, tức thu minh sinh phòng ám tử rất khó khăn nhọc nhằn, vì phải cân nhắc cho thật kỹ. Càng kỹ càng tốt, cần chỉ làm một lần xong tác phẩm đó chứ không thể để mả xuống rồi thấy sai lại đào lên làm hai.

(92) Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn Nếu có huyệt tốt mà tiên sa nạp thủy rất đúng không lầm lẫn gì cả thì:
(93) Quả nhiên huyệt chính long chân
(94) Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly Và sau khi táng xong ta phải mừng là phúc nhà đã giúp cho được đất có một phần và nhờ sự tận tâm của thầy địa lý một phần nửa. Bởi vì được đất rồi dù gia thế trước kia có hèn kém cũng có thể trở nên trâm anh, thế phiệt, con cháu gần xa đều được hưởng. Đất phát văn thì làm quan văn, đất phát võ thì hiển đạt về võ nghiệp và đất phát phú thì giầu có đời đời.

(95) Táng thôi phúc lý tuy chi
(96) Trâm anh thế phiệt thư thi gia truyền .
Trong truyện Kiều, Nguyễn Du nói nhà Kim Trong được đất phát văn như sau: Nền phú quý bậc tài danh Văn chương nếp đất thông minh tính trời Phong tư tài mạo tuyệt vời Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa Việc để đất quan trọng là như thế, cho nên những ai muốn có đất tốt cho ông cha, chớ nên coi thường, muốn kiếm một ngôi đất lớn không phải là dễ. Trước tiên phải kiếm thầy giỏi; sau nữa thầy địa lý phải kỳ công kiếm đất rồi điểm huyệt, phân kim cho thật chu đáo, mới có hy vọng. Vì vậy thiếu chi người xin để đất mà đã mấy người được toại nguyện Một thầy địa lý có khi phải dụng công học hỏi, nghiên cứu cả đời người cũng chưa chắc đã làm toàn vẹn được, nếu họ không phải là học được phép địa lý chính tông. Thầy chính tông hiện nay rất khó kiếm nhưng địa đạo diễn ca của cụ Tả Ao mà chúng tôi trình bày đây đều được các cụ giỏi địa lý công nhận là căn bản chính tông địa lý. Chúng ta chỉ cần phát huy cho biết dụng ý của nó cũng là lợi ích lắm rồi.
( Trích trong địa lý TẢ - AO )